Maartenskerk Rapsak final

Nieuwe kerkmuziek

Voor de Sint Maarten Cantorij schrijft Arie maandelijks nieuwe kerkmuziek. Deze nieuwe muziek vormt een wezenlijk onderdeel van het repertoire van de cantorij. Het schrijven van nieuwe muziek is voor Arie uiterst zinvol omdat er op deze manier mogelijkheden ontstaan die recht doen aan de ruimte, het instrument en die van cantorij en gemeente. Nieuwe vormen met betrekking tot Kyrie en Gloria, Tafelgebeden, strofische liederen, maar ook een combinatie van onberijmd en berijmd zingen kunnen aan bod komen, zolang de zingende gemeente maar uitgangspunt blijft.

Zie ook: muziekuitgeverij Valeur Ajoutée.